Valstybės išlaidos

Viešojo sektoriaus (valstybės) finansų sistema – be galo sudėtingas mechanizmas, turintis šimtus pajamų šaltinių, perskirstomų per 9 biudžetus ir fondus. Jei skaičiuotume kiekvienos savivaldybės biudžetą ir jų privatizavimo fondus atskirai, biudžetų skaičius išaugtų net iki 127.

Supaprastinta valstybės finansų schema (2010 metai):

Apie biudžetus ir fondus

Biudžetas Aprašymas
Valstybės biudžetas Pagrindinis Lietuvos Respublikos biudžetas, tvirtinamas Seimo. Plačiau »
Sodra SODRA – tai valstybinio socialinio draudimo sistema, kurios biudžetas pagal išlaidų apimtį yra antras po Valstybės biudžeto. Plačiau »
Savivaldybių biudžetai Šiuo metu yra 60 savivaldybių, kurių kiekviena savarankiškai planuoja ir įgyvendina savo biudžetą. Biudžetą tvirtina savivaldybės taryba, jo įvykdymo ataskaitą rengia savivaldybės administracija. Plačiau »
Privalomojo sveikatos draudimo fondas Šio fondo funkcija – privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems asmenins draudiminio įvykio atveju kompensuoti su gydymu susijusias išlaidas. Plačiau »
Privatizavimo fondas Į šį fondą pervedamos pajamos už valstybei priklausančio turto privatizavimą. Plačiau »
Rezervinis fondas Šio fondo lėšos naudojamos pensijų sistemai finansuoti, Lietuvos valstybės rezervo piniginėms lėšoms sukaupti ir atkurti bei kitiems tikslams. Plačiau »
VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondas Šio fondo funkciją pasako pats jo pavadinimas – fondo lėšos naudojamos saugiam IAE uždarymui finansuoti ir kitiems su tuo susijusiems darbams atlikti. Plačiau »
Garantinis fondas Garantinis fondas yra pinigų fondas, kurio lėšos skiriamos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyto dydžio išmokoms bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams, nutraukusiems darbo santykius su šiomis įmonėmis, taip pat darbuotojams kurie tęsia darbo santykius su bankrutuojančia įmone, kai įmonė jiems yra įsiskolinusi. Plačiau »
Savivaldybių privatizavimo fondai Į šį fondą pervedamos pajamos už savivaldybėms priklausančio turto privatizavimą. Plačiau »

Valstybės išlaidoms pateikti galimos įvairios klasifikacijos ir jų kombinacijos. Deja, klasifikacijų ir jų kombinacijų gausa stipriai apsunkina valstybės išlaidų vaizdų ir paprastą pateikimą:

Klasifikacija Aprašymas
Išlaidos pagal biudžetus ir fondus Tai elementariausias išlaidų priskyrimas bendram vaizdui pateikti.
Funkcinė klasifikacija Informacinio pobūdžio klasifikacija, suskirstanti išlaidas pagal tam tikras valstybės funkcijas. Plačiau »
Ekonominė klasifikacija Vienas tiksliausių išlaidų klasifikatorių, įmonėms tipiškų ataskaitų atitikmuo (pvz. darbo užmokestis, komandiruotės). Plačiau »
Išlaidos pagal asignavimų valdytojus Elementarus, bet būtinas kriterijus išlaidoms klasifikuoti. Atsiranda galimybė vertinti konkrečios įstaigos vadovo veiklos rezultatus. Plačiau »
Programinė klasifikacija Valstybės biudžetas vadinamas programiniu, nes finansuojamos ne įstaigos ar institucijos, o programos, kurias institucijos tik įgyvendina. Plačiau »
Specifinės išlaidų grupės Specifinės išlaidų grupės gali būti sudaromos specifiniams biudžetams, pvz. Sodrai arba Privalomojo Sveikatos draudimo fondui. Šių biudžetų išlaidų grupės nebūdingos jokiam kitam biudžetui.
Konkrečių išlaidų pavadinimai iki atskirų prekių paslaugų detalumo Siekiamybė, kuri šiuo metu neįgyvendinta. Plačiau »
Klasifikacijų deriniai Pvz. Biudžetas -> funkcinė klasifikacija -> ekonominė klasifikacija (savivaldybių biudžetams)Biudžetas -> asignavimų valdytojas -> programos pavadinimas (valstybės biudžetui)

Plačiau »

Išlaidas galima traktuoti dvejopai – apmokėjimo laikas (pinigų srautų atitikmuo) arba išlaidų patyrimo laikotarpis (pelno/nuostolio ataskaita). Kaip pavyzdys galėtų būti pateikta būsto sąskaita už šildymą 2010 m. gruodžio mėnesiui. Paslaugos suteiktos 2010 metais (pelno/nuostolio ataskaita), tačiau klientas šią sąskaitą apmoka tik 2011 metais (pinigų srautų ataskaita). www.viešai.lt komanda išlaidas stengiasi pateikti remdamasi išlaidų patyrimo laikotarpio principais (pvz. dėl to atsiranda neatitikimų PSD fondo ataskaitose).

Iš išlaidų stengtasi eliminuoti „buhalterines“ išlaidas – nusidėvėjimas ir amortizacija, apskaitytos, bet negautos pajamos ir pan.